نحو C++(C++ Syntax)

بیایید کد زیر را برای درک بهتر آن تجزیه کنیم:


مثال

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Hello World!";
  return 0;
}

مثال توضیح داده شد

خط 1: #include <iostream> یک
کتابخانه فایل سرصفحه که به ما امکان می دهد با اشیاء ورودی و خروجی کار کنیم، مانند
cout (در خط 4 استفاده می شود). فایل‌های سربرگ قابلیت‌هایی را به برنامه‌های C++ اضافه می‌کنند.


خط 2:استفاده از namespace std به این معنی است که می توانیم از نام ها برای اشیا و متغیرهای کتابخانه استاندارد استفاده کنیم.


اگر نمی‌دانید چگونه #include <iostream> و namespace std کار می کنند، نگران نباشید. کد کار می کند. فقط به آن به عنوان چیزی فکر کنید که (تقریبا) همیشه در برنامه شما ظاهر می شود.

خط 3: چیز دیگری که همیشه در یک برنامه C++ ظاهر می‌شود، int main() است. به این یک تابع ( function )می گویند . هر کدی که در آکولاد آن {} باشد اجرا می شود.


خط 4: cout (تلفظ "see-out") یک شی مورد استفاده برای خروجی/چاپ متن. در مثال ما "Hello World" را خروجی می دهد.

توجه: هر عبارت C++ با نقطه ویرگول ؛ خاتمه می یابد.

 بدنه int main() نیز می تواند به صورت زیر نوشته شود:
int main () { cout << "Hello World! ";  return 0; }

به خاطر داشته باشید: کامپایلر فضاهای سفید را نادیده می گیرد. با این حال، چندین خط کد را خواناتر می کند.

خط 5: return 0 به عملکرد تابع main  پایان می‌دهد.