کلاس ها/اشیاء C++(C++ Classes/Objects)


C++ یک زبان برنامه نویسی شی گرا است.


همه چیز در C++ با کلاس ها و اشیاء همراه با ویژگی ها و ویژگی های آن مرتبط است
مواد و روش ها. به عنوان مثال: در زندگی واقعی، ماشین یک شیاست. خودرو دارای ویژگیهایی مانند وزن و رنگ و است
روش‌های
، مانند درایو و ترمز.


ویژگی ها و روش ها اساساً متغیر و هستند
توابع
که متعلق به کلاس است. اینها اغلب به عنوان نامیده می شوند
"اعضای کلاس".


کلاس یک نوع داده تعریف شده توسط کاربر است که می توانیم در برنامه خود و آن را استفاده کنیم
به عنوان یک سازنده شی یا یک "طرح نقشه" برای ایجاد اشیا کار می کند.