یک کلاس ایجاد کنید(Create a Class)

برای ایجاد کلاس، از کلمه کلیدی class استفاده کنید:مثال


Create a class called "MyClass":class MyClass {      
// The class
  public:            
// Access specifier
    int myNum;        //
Attribute (int variable)
    string myString;  //
Attribute (string variable)
};
مثال توضیح داده شد  • کلمه کلیدی class برای ایجاد کلاسی به نام MyClass استفاده می شود.

  • کلید کلیدی public یک مشخص کننده دسترسی است که مشخص می‌کند اعضا (ویژگی‌ها و روش‌ها) کلاس از خارج از کلاس قابل دسترسی هستند. . بعداً درباره مشخص‌کننده‌های دسترسی بیشتر خواهید آموخت.

  • در داخل کلاس، یک متغیر عدد صحیح وجود دارد
    myNum
    و یک متغیر رشته ای myString. زمانی که متغیرها اعلام می شوند
    در یک کلاس، آنها ویژگی نامیده می شوند.

  • در نهایت، تعریف کلاس را با نقطه ویرگول ؛ خاتمه دهید.