نمایش و تغییر نام رایانه

windows 10

1

روی نماد This PC راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید. (Windows+Pause/Break)

سپس از کادر باز شده change settings را کلیک کنید.

system properties


2

دکمه Change را انتخاب کنید.


system properties - تغییر نام کامپیوتر


3

در کادر  Computer name نام جدید را وارد کرده، دکمه ok را کلیک کنید .