نصب پایتون (Python Install)

بسیاری از رایانه‌های شخصی و مک‌ها پایتون را قبلاً نصب کرده‌اند.

برای بررسی اینکه آیا پایتون را روی رایانه شخصی ویندوز نصب کرده اید، برنامه cmd را باز کنید و دستور زیر را در آن اجرا کنید:


C:UsersYour Name>python --version


برای بررسی اینکه آیا پایتون را روی لینوکس یا مک نصب کرده اید، در لینوکس خط فرمان را باز کنید یا در مک ترمینال را باز کنید و دستور زیر را تایپ کنید:python --version

اگر متوجه شدید که پایتون را روی رایانه خود نصب نکرده اید، می توانید آن را به صورت رایگان از وب سایت زیر دانلود کنید: https://www.python.org/

همچنین می توانید از ابزار Try It سایت w3schools.com برای اجرای برنامه های خود در حالت محدود استفاده کنید.