راه اندازی سریع پایتون(Python Quickstart)

Python یک زبان برنامه نویسی تفسیر شده است، به این معنی که به عنوان یک توسعه دهنده فایل های Python (.py) را در یک ویرایشگر متن می نویسید و سپس آن فایل ها را در مفسر پایتون قرار می دهید تا اجرا شوند.

روش اجرای فایل پایتون در خط فرمان به این صورت است:


C:UsersYour Name>python helloworld.py

جایی که "helloworld.py" نام فایل پایتون شما است.

بیایید اولین فایل پایتون خود را به نام helloworld.py بنویسیم که در هر ویرایشگر متنی قابل انجام است.


helloworld.py

print("Hello, World!")

 فایل خود را ذخیره کنید. خط فرمان خود را باز کنید، به دایرکتوری که فایل خود را در آن ذخیره کرده اید بروید، و دستور زیر را اجرا کنید:


C:UsersYour Name>python helloworld.py

خروجی:

Hello, World!

تبریک می‌گوییم، شما اولین برنامه پایتون خود را نوشته و اجرا کردید.