لفظ رشته(String Literals)حرفهای رشته‌ای در پایتون توسط یک علامت نقل قول یا دو علامت نقل قول احاطه شده‌اند.«سلام» همان «سلام» است.شما می توانید با تابع print() یک رشته را به صورت واقعی نمایش دهید:
مثالprint("Hello")

print('Hello')