رشته ها آرایه هستند(Strings are Arrays)

مثل بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب دیگر، رشته‌ها در پایتون آرایه‌هایی از بایت‌ها هستند که کاراکترهای یونیکد را نشان می‌دهند.


با این حال، پایتون نوع داده کاراکتری ندارد، یک کاراکتر به سادگی یک رشته با طول 1 است.


برای دسترسی به عناصر رشته می توان از براکت های مربع استفاده کرد.
مثال


Get the character at position 1 (remember that the first character has the
position 0):a = "Hello, World!"

print(a[1])