یک لیست را کپی کنید(Copy a List)

شما نمی توانید یک لیست را به سادگی با تایپ list2 = کپی کنید
list1
، زیرا: list2 فقط یک خواهد بود
ارجاع
به list1 و تغییرات ایجاد شده در
list1 نیز به‌طور خودکار در آن ساخته می‌شود
list2.راه‌هایی برای کپی کردن وجود دارد، یکی از راه‌ها استفاده از فهرست داخلی است
روش
copy()
.
مثال


Make a copy of a list with the copy() method:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
mylist
= thislist.copy()

print(mylist)
یک راه دیگر برای کپی کردن، استفاده از روش داخلی list() است.
مثال


Make a copy of a list with the list() method:thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
mylist
= list(thislist)

print(mylist)