روش های تاپل(Tuple Methods)

Python دو روش داخلی دارد که می‌توانید روی تاپل‌ها استفاده کنید.


روششرح
count()تعداد دفعاتی را که یک مقدار مشخص شده در یک تاپل رخ می دهد برمی گرداند
index()تاپل را برای یک مقدار مشخص جستجو می‌کند و موقعیت جایی که پیدا شده را برمی‌گرداند
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


اولین مورد را در تاپل میوه‌ها چاپ کنید.<پیش>
میوه ها = ("سیب"،
"موز"،
"گیلاس")
print()

شروع تمرین