کلاس ها/اشیاء پایتون(Python Classes/Objects)


Python یک زبان برنامه نویسی شی گرا است.


تقریباً همه چیز در پایتون یک شی است، با خواص و متدهای آن.


یک کلاس مانند یک سازنده شی یا یک "طرح نقشه" برای ایجاد اشیا است.