MongoDB(MongoDB)


MongoDB داده ها را در اسناد JSON مانند ذخیره می کند، که پایگاه داده را بسیار می سازد
انعطاف پذیر و مقیاس پذیر.


برای اینکه بتوانید نمونه‌های کد موجود در این آموزش را آزمایش کنید، باید به پایگاه داده MongoDB دسترسی داشته باشید.


می توانید یک پایگاه داده رایگان MongoDB را در اینجا دانلود کنید
https://www.mongodb.com.