PyMongo(PyMongo)

Python برای دسترسی به پایگاه داده MongoDB به درایور MongoDB نیاز دارد.


در این آموزش ما از درایور MongoDB "PyMongo" استفاده خواهیم کرد.


توصیه می کنیم برای نصب "PyMongo" از PIP استفاده کنید.


به احتمال زیاد PIP قبلاً در محیط پایتون شما نصب شده است.


خط فرمان خود را به محل PIP بروید و موارد زیر را تایپ کنید:
Download and install "PyMongo":C:UsersYour NameAppDataLocalProgramsPythonPython36-32Scripts>python -m pip install pymongo


اکنون یک درایور mongoDB را دانلود و نصب کرده اید.