حافظه‌های اصلی

کلیه دستورالعمل‌ها و داده‌ ها، برای این که مورد اجرا و پردازش قرار گیرند، نخست باید به حافظه اصلی رایانه منتقل گردند و نتایج پردازش نیز به آنجا فرستاده شود. حافظه اصلی رایانه از جنس نیمه رسانا (الکترونیکی) است و در نتیجه، سرعت دسترسی به اطلاعات موجود در آن‌ها در مقایسه با انواع حافظه جانبی که به صورت مکانیکی کار می‌کنند مانند درایو دیسک سخت، دیسک‌گردان ، و لوح فشرده بالاست و قیمت آن نیز گران‌تر است اما در مقابل حافظه‌هایی، که به پردازنده نزدیکتر هستند و از ظرفیت کمتری برخوردارند مانند ثبات (Processor Registers) و حافظه نهان سی‌پی‌یو (Cache)گرانتر و از سرعت دسترسی بالاتری بهره می‌برند.

حافظه‌های اصلی نیز به دو دسته تبدیل می‌شوند:


1- حافظه خواندنی/ نوشتنی (RAM)، حافظه دسترسی تصادفی ( Random Access Memory یا RAM) از این نوع است.
2- حافظه فقط خواندنی ( Read Only Memory یا ROM)