CSS چیست؟

CSS مخفف Cascading Style Sheets می باشد.

CSS و HTML با هم کار می کنند:
- HTML ساختار صفحه را مرتب می کند.
- CSS نحوه نمایش عناصر HTML را تعریف می کند.

برای درک CSS ، شما باید دانش کافی در مورد HTML داشته باشید.