چرا از CSS استفاده می کنیم؟

CSS به شما امکان می دهد سبک های خاصی را برای عناصر HTML خاص اعمال کنید.

مزیت اصلی CSS این است که به شما امکان می دهد سبک ها را از محتوا جدا کنید.

با استفاده از فقط HTML ، کلیه سبک ها و قالب بندی در یک مکان قرار دارند ، که با رشد صفحه حفظ و نگهداری آن دشوار می شود.

کلیه قالب بندی ها می توانند (و باید) از سند HTML حذف شوند و در یک پرونده جداگانه CSS ذخیره شوند.