انواع RAM

RAM ها غالباً دو نوع اند :

(DRAM (Dynamic RAM

(RAM دینامیک): در این نوع حافظه اطلاعات به‌طور اتوماتیک توسط رایانه تازه (Refresh) می‌شوند. به دلیل چگالی بیشتر داده‌ها و ارزان بودن RAM دینامیک پراستفاده است و در حافظه دسترسی تصادفی (RAM) از آن بیشتر استفاده می‌شود.


(SRAM (Static RAM

(RAM استاتیک): سرعت این نوع حافظه بالاتر از نوع دینامیک است. از این نوع RAM در حافظه نهان (Cache) که بین حافظه اصلی و پردازنده قرار دارد، استفاده می‌شود.