خودآموز

خودآموز برنامه ای است که برای ایجاد انگیزه ی مطالعه ، سرگرمی و بازی (مسابقه و چالش) جهت استفاده عموم ایجاد شده است. از ویژگی های خودآموز :