Python
Python

از پایتون می توانید برای توسعه وب (سمت سرور)،توسعه نرم افزار،ریاضیات،اسکریپت نویسی سیستم استفاده کنید.

1 - مقدمه پایتون
2 - پایتون شروع کنید
3 - سینتکس پایتون
4 - نظرات پایتون
5 - متغیرهای پایتون
6 - انواع داده پایتون
7 - اعداد پایتون
8 - ریخته گری پایتون
9 - رشته های پایتون
10 - بولین های پایتون
11 - اپراتورهای پایتون
12 - لیست های پایتون
13 - تاپل های پایتون
14 - مجموعه های پایتون
15 - دیکشنری های پایتون
16 - پایتون اگر...دیگر
17 - Python while Loops
18 - پایتون برای حلقه ها
19 - توابع پایتون
20 - پایتون لامبدا
21 - آرایه های پایتون
22 - کلاس ها/اشیاء پایتون
23 - وراثت پایتون
24 - تکرار کننده های پایتون
25 - دامنه پایتون
26 - ماژول های پایتون
27 - تاریخ های پایتون
28 - پایتون JSON
29 - پایتون RegEx
30 - پایتون PIP
31 - Python Try...به جز
32 - ورودی کاربر پایتون
33 - قالب بندی رشته پایتون
34 - مدیریت فایل پایتون
35 - فایل های خواندنی پایتون
36 - Python Write/Create Files
37 - حذف فایل های پایتون
38 - شروع شدن
39 - میانگین حالت میانه
40 - انحراف معیار
41 - صدک
42 - توزیع داده ها
43 - توزیع عادی داده ها
44 - طرح پراکنده
45 - رگرسیون خطی
46 - رگرسیون چند جمله ای
47 - رگرسیون چندگانه
48 - مقیاس
49 - قطار/تست
50 - درخت تصمیم
51 - MySQL شروع کنید
52 - MySQL ایجاد پایگاه داده
53 - MySQL ایجاد جدول
54 - MySQL Insert
55 - MySQL را انتخاب کنید
56 - MySQL کجا
57 - MySQL Order By
58 - MySQL حذف کنید
59 - MySQL Drop Table
60 - به روز رسانی MySQL
61 - محدودیت MySQL
62 - MySQL Join
63 - MongoDB شروع کنید
64 - MongoDB ایجاد پایگاه داده
65 - مجموعه ایجاد MongoDB
66 - درج MongoDB
67 - MongoDB Find
68 - پرس و جو MongoDB
69 - مرتب سازی MongoDB
70 - MongoDB حذف کنید
71 - MongoDB Drop Collection
72 - به روز رسانی MongoDB
73 - محدودیت MongoDB
74 - لیست تکراری را حذف کنید
75 - یک رشته را معکوس کنید